Business- og projekt-controlling

Controlling er et stadigt vigtigere strategisk redskab. Som freelance-controller uddrager og sammenstiller jeg relevante økonomiske nøgletal til virksomhedsledere som direktøren og den økonomiansvarlige, så beslutningsprocesserne i topledelsen optimeres gennem fakta.

Business- og projekt-controlling har til hensigt at effektivisere interne økonomiforhold og understøtte fastlæggelsen af strategiske målsætninger og indsatsområder. Controllerens styringsværktøjer består af forskellige analyser, som udvælges i tæt dialog med virksomhedens eller projektets beslutningstagere.

Både nystartede og etablerede virksomheder har gavn af at investere i business controlling. For den nystartede virksomhed kan det handle om at få bygget den rette struktur op i økonomisystemet fra starten, som du som iværksætter så selv er ansvarlig for at følge op på. For den etablerede virksomhed kan den løbende kontrol med hele virksomheden eller dens projekter med fordel outsources, hvis I ikke har de nødvendige ressourcer til opfølgningen internt.

Koncentrér dig om kerneforretningen

Med mig som controller, kan du 100% koncentrere dig om din virksomheds øvrige opgave. Du får opbygget en struktur i jeres økonomisystemer, som løbende giver dig et up to date-billede af din forretnings eller et projekts udvikling økonomisk – inden for relevante segmenter, produktområder eller markeder. På den måde har du altid et komplet overblik over virksomhedens resultatdannelse.

Ved større projekter kan det i mindre virksomheder være svært at afse de nødvendige ressourcer i økonomiafdelingen, hvorfor jeg gerne stiller mig til rådighed på freelance-basis som controller af afgrænsede projekter – inden for alt fra it til produktudvikling.

Sådan fungerer controling

Som freelance-controller samler og bearbejder jeg relevante beslutningsinformationer til virksomhedens topledelse eller et projekts funktionelle projektleder. Controllingen kan dreje sig om:

Ønsker du en uforpligtende dialog om dit overblik over din virksomheds økonomi, ring til mig på 24 62 60 88, skriv til info@schytzadm.dk, eller udfyld formularen under “Kontakt”. Du hører fra mig hurtigst muligt.

Controlling services